Giải câu 1 bài: Cộng, trừ và nhân số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 1:Trang 135-sgk giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Áp dụng công thức cho cộng, trừ số phức, ta có:

a)

=

Vậy

b)

=

Vậy

c)

=

Vậy

d)

=

Vậy

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021