Giải câu 4 bài: Hàm số lũy thừa

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 61- sgk giải tích 12

Hãy so sánh các số sau với 1:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) Ta có :

=>

b) Ta có:

=>

=>

=>

c) Tương tự:

=>

d) Vì

=>

=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021