Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong – sgk Lịch sử 4 Trang 55

 • 1 Đánh giá

Từ cuối thế kỉ XVI, công cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong được xúc tiến mạnh mẽ. Ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng được bền chặt.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Nguyên nhân cuộc khẩn hoang

 • Vì Đàng Trong đất hoang còn nhiều, xóm làng và dân cư thưa thớt
 • Các chúa Nguyễn rất quan tâm đến việc khai khẩn đất hoang mở rộng diện tích đất sản xuất.

2. Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang

 • Từ thế kỉ XVI, các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang ở Đàng Trong.
 • Lực lượng khai hoang là nông dân và quân lính
 • Chính quyền chúa Nguyễn cấp lương thực trong nửa năm và một số nông cụ cho dân khẩn hoang
 • Đoàn người khẩn hoang đã tiến vào vùng đất nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
 • Người đi khẩn hoang đã lập bảng, lập ấp mới.

3. Kết quả của cuộc khẩn hoang

 • Mở rộng diện tích đất canh tác ở những vùng hoang hóa
 • Ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển.
 • Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 56 – sgk lịch sử 4

Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 56 – sgk lịch sử 4

Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp ?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 120 lượt xem
Chủ đề liên quan