Giải lịch sử 6 mới

Giải bài tập đầy đủ lịch sử lớp 6 - đủ ba bộ sách mới. Ở đây có đầy đủ giải bài tập môn lịch sử của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo. Bài giải đều chi tiết, dễ hiểu. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài tập lịch sử 6 sách mới trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: lich su 6 KhoaHoc

GIẢI LỊCH SỬ 6 - KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG 1. VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 1: Lịch sử và cuộc sống

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 2: Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 3: Thời gian trong lịch sử

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 4: Nguồn gốc loài người

CHƯƠNG 2. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 5: Xã hội nguyên thủy

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỷ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 18: Bước ngoặt đầu thế kỉ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 20: Vương Quốc Phù Nam

GIẢI LỊCH SỬ 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CHƯƠNG 1. TẠI SAO CẨN HỌC LỊCH SỬ

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 1: Lịch sử là gì?

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2. THỜI KÌ NGUYÊN THỦY

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 4: Xã hội nguyên thủy

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 6: Ai Cập cổ đại

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 7: Lưỡng hà cổ đại

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 10: Hy Lạp cổ đại

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 11: La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THỂ KỈ X

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 12: Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á mười thế kỉ đầu công nguyên

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 16: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 20: Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

GIẢI LỊCH SỬ 6 - CÁNH DIỀU

CHƯƠNG 1. VÌ SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ?

[Cánh Diều] Bài 1: Lịch sử là gì?

[Cánh Diều] Bài 2: Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2. THỜI NGUYÊN THỦY

[Cánh Diều] Bài 3: Nguồn gốc loài người

[Cánh Diều] Bài 4: Xã hội nguyên thủy

[Cánh Diều] Bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[Cánh Diều] Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

[Cánh Diều] Bài 7: Ấn Độ cổ đại

[Cánh Diều] Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[Cánh Diều] Bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á ( TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X)

[Cánh Diều] Bài 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á

[Cánh Diều] Bài 11: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á

CHƯƠNG 5. NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC

[Cánh Diều] Bài 12: Nhà nước Văn Lang

[Cánh Diều] Bài 13: Nhà nước Âu Lạc

CHƯƠNG 6. THỜI BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC

[Cánh Diều] Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại hong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam...

[Cánh Diều] Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu dành độc lập, tự chủ

[Cánh Diều] Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

CHƯƠNG 7. VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA VÀ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM

[Cánh Diều] Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

[Cánh Diều] Bài 18: Vương quốc Chăm-pa

[Cánh Diều] Bài 19: Vương quốc Phù Nam

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6