[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII trang 49 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Điều kiện tự nhiên

Đọc thông tin dưới đây, quan sát hình 9.1 và lược đồ 9.2 em hãy:

  • Xác định vùng cư trú chủ yếu của cư dân Trung Quốc thời cồ đại
  • Cho biết Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Sơ lược quá trình thống nhất Trung Quốc và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng

  • Đọc thông tin bên dưới và quan sát lược đồ 9.3, em hãy nêu những nét chính về quá trình thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng
  • Quan sát hình 9.4, em hãy cho biết: Tần Thủy Hoàng đã là làm những gì để thống nhất toàn diện Trung Quốc?
  • Quan sát sơ đồ 9.5, em hãy kể tên các giai cấp mới xuất hiện ở Trung Quốc và mối quan hệ giữa các giai cấp đó.

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII KhoaHoc

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII KhoaHoc

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII KhoaHoc

=> Xem hướng dẫn giải

III. Từ đế chế Hán, Nam- Bắc triều đã đến nhà tùy

Quan sát sơ đồ 9.6, em hãy kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII KhoaHoc

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Những thành tựu văn minh tiêu biểu

  • Em hãy kể tên một số thành tựu cơ bản của văn minh Trung Quốc thời cổ đại
  • Em có đồng ý với quan điểm:” Tiên học lễ hậu học văn không”? Lí giải sự lựa chọn của em

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏI luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Theo em tại sao Hoàng Hà được gọi là “ sông Mẹ của Trung Quốc” Từ đó em hãy kể tên “ sông Mẹ “ của Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ

2. Em hãy nêu vai trò của nhà Tần đối với Lịch sử Trung Quốc

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Em hãy viết một đoạn văn ngắn làm rõ vai trò của giấy đối với sự phát triển của xã hội hiện nay

4. Theo em, những thành tựu văn minh nào của Trung Quốc có ảnh hưởng đến Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải


  • 123 lượt xem