Giải lịch sử 6 kết nối tri thức với cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là toàn bộ bài soạn môn lịch sử 6 kết nối tri thức với cuộc sống - bộ sách được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Lịch sử 6 kết nối tri thức KhoaHoc.

HƯỚNG DẪN GIẢI LỊCH SỬ 6 - SÁCH KNTT

CHƯƠNG 1. VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 1: Lịch sử và cuộc sống

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 2: Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 3: Thời gian trong lịch sử

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 4: Nguồn gốc loài người

CHƯƠNG 2. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 5: Xã hội nguyên thủy

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỷ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 18: Bước ngoặt đầu thế kỉ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

[Kết nối tri thức] Giải lịch sử 6 bài 20: Vương Quốc Phù Nam

Phiếu nhận xét môn lịch sử và địa lí 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống


  • 160 lượt xem