Giải lịch sử 6 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là toàn bộ bài soạn môn lịch sử 6 cánh diều - bộ sách do đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Lịch sử 6 cánh diều KhoaHoc.

HƯỚNG DẪN GIẢI LỊCH SỬ 6 - SÁCH CÁNH DIỀU

CHƯƠNG 1. VÌ SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ?

[Cánh Diều] Bài 1: Lịch sử là gì?

[Cánh Diều] Bài 2: Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2. THỜI NGUYÊN THỦY

[Cánh Diều] Bài 3: Nguồn gốc loài người

[Cánh Diều] Bài 4: Xã hội nguyên thủy

[Cánh Diều] Bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[Cánh Diều] Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

[Cánh Diều] Bài 7: Ấn Độ cổ đại

[Cánh Diều] Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[Cánh Diều] Bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á ( TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X)

[Cánh Diều] Bài 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á

[Cánh Diều] Bài 11: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á

CHƯƠNG 5. NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC

[Cánh Diều] Bài 12: Nhà nước Văn Lang

[Cánh Diều] Bài 13: Nhà nước Âu Lạc

CHƯƠNG 6. THỜI BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC

[Cánh Diều] Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại hong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam...

[Cánh Diều] Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu dành độc lập, tự chủ

[Cánh Diều] Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

CHƯƠNG 7. VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA VÀ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM

[Cánh Diều] Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

[Cánh Diều] Bài 18: Vương quốc Chăm-pa

[Cánh Diều] Bài 19: Vương quốc Phù Nam


  • 18 lượt xem