Giải bài 7: Định lý Py-ta-go sgk Toán 7 tập 1 Trang 129 133

  • 1 Đánh giá

Trong tam giác vuông, nếu biết độ dài của hai cạnh thì ta tính được độ dài của cạnh thứ ba ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Định lý Py-ta-go. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Định lí Py-ta-go

  • Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

∆ABC vuông tại A.

=> BC2 = AB2 + AC2

2. Định lí Pytago đảo

  • Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bẳng tổng bình phương các cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

∆ABC , BC2 = AB2 + AC2

=> = 900

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 53 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Tìm độ dài x trên hình 127.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 54 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8.5cm, đô dài CB bằng 7,5cm. Tính chiều cao AB.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 55 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Tính chiều cao của bức tường (h.129) biết rằng chiều cao của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 56 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) 9cm, 15cm, 12cm.

b) 5dm, 13dm, 12cm.

c) 7m, 7m, 10m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 57 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Cho bài toán "Tam giác ABC có AB = 8cm, AB = 17cm, AC = 15cm có phải là tam giác vuông không?" Bạn Tâm giải thích như sau:

AB2 + AC2 = 82 + 172 = 64 + 289

BC2 = 152 =225

Do 352 ≠ 225 nên AB2 + AC2 ≠ BC2.

Vậy tam giác ABC không phải là tam giác vuông?

Lời giải trên đúng hay sai? nếu sai hai sửa lại cho đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 58 : Trang 132 - sgk toán 7 tập 1

Đố: Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ vướng vào trần nhà không ?

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 59 : Trang 133 - sgk toán 7 tập 1

Bạn Tâm muốn đóng cho một nẹp chéo AC để khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn (h.134). Tính độ dài AC, Biết rằng AD = 48 cm, CD = 36 cm.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 60 : Trang 133 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC), cho biết AB = 13, AH = 12, HC =16 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 61 : Trang 133 - sgk toán 7 tập 1

Trên giấy ô vuông (Độ dài cạnh của ô vuông bằng 1), cho tam giác ABC như hình 125.

Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác ABC.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 62 : Trang 133 - sgk toán 7 tập 1

Đố: Người ta buộc con Cún bằng sợi dây có một đầu buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất là 9m(h.136). Con cún có thể tới các vị trí A,B,C,D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không?(Các kích thước như trên hĩnh vẽ).

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 7: Định lý Py-ta-go


  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021