Giải bài 6: Mặt phẳng tọa độ sgk Toán 7 tập 1 Trang 65 68

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày về khái niệm mặt phẳng tọa độ, tọa độ của một điểm. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Mặt phẳng tọa độ

Trên mặt phẳng ta vẽ hai trục số Ox, Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc của mỗi trục số. Ta gọi đó là hệ trục tọa độ.

  • Ox, Oy được gọi là các trục tọa độ.
  • Oxtrục hoành.
  • Oy trục tung.
  • Giao điểm O biểu diễn số 0 của cả hai trục gọi là gốc tọa độ.
  • Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là mặt phẳng tọa độ Oxy.
  • Hai trục tọa độ chia mặt phẳng thành 4 góc: góc phần tư thứ I, II, III, IV theo thứ tự ngược chiều quay của kim đồng hồ.

Chú ý: Các đơn vị dài trên hai trục tọa độ được chọn bằng nhau (nếu không nói gì thêm).

2. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho một điểm P bất kì. Từ P vẽ các đường vuông góc với các trục tọa độ. Giả sử, các đường vuông góc này cắt trục hoành tại điểm 3, cắt trục tung tại điểm 2. Khi đó cặp số (3; 2) gọi là tọa độ của điểm P và kí hiệu P(3; 2). Số 3 gọi là hoành độ, số 2 gọi là tung độ của điểm P.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 32: trang 67 sgk toán lớp 7 tập 1

a. Viết tọa độ các điểm M; N; P; Q trong hình sau

b. Em có nhận xét gì về tọa độ các cặp điểm M và N; P và Q?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 33: trang 67 sgk toán lớp 7 tập 1

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 34: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

a. Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?

b. Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 35: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và hình tam giác PQR trong hình sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 36: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm

Tứ giác ABCD là hình gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 37: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

Hàm số y được cho trong bảng sau:

x01234
y02468

a. Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng của hàm số trên.

b. Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 38: trang 68 sgk toán lớp 7 tập 1

Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ.

Hãy cho biết:

a. Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu?

b. Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi?

c. Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ


  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021