[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 15: Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 15: Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa trang 170 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Quan sát biểu đồ và lượng mưa của Va-len-xi-a hãy:

  • Cho biết nhiệt độ trung bình tháng cao nhất và tháng thấp nhất
  • Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu?
  • Những tháng nào trong năm có lượng mưa trên 100mm?

Từ những nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, em hãy cho biết địa điểm này có thuộc đới khí hậu em đã tìm hiểu trong bài 13 không? Vì sao

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Quan sát hình 15.2, em hãy so sánh đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Môn-tre-an, Ca-na-da và Hà Nội, Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải


  • 51 lượt xem