[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 12: Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 12: Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á trang 63 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á

Dựa vào bản đồ 12.1 và thông tin trong phần 1, em hãy:

  • Trình bày sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á
  • Kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay

=> Xem hướng dẫn giải

II. Sư xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu công nguyên đến thế kỉ VII

Dựa vào lược đồ 12.2, em hãy:

  • Kể tên các vương quốc cổ đầu tiên của Khu vực Đông Nam Á
  • Quan sát thêm bản đồ 12.1, xác định vị trí của các vương quốc cổ đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay.

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 12: Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

=> Xem hướng dẫn giải

III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

  • Em hãy xác định trên lược đồ 12.3 những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X?
  • Tham khảo lược đồ 12.1 và các thông tin bên dưới cho biết vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy trình bày đặc điểm nổi bật về địa lí của khu vực Đông Nam Á

2. Em hãy nêu những điểm giống nhau về vị trí địa lí của các vương quốc ở Đông Nam Á.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào? Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? Tham khảo thêm lược đồ 13.1 và 12.1 cho các câu trả lời của em

4. Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay? Hãy hoàn thành bảng sau cho câu trả lời của em

Tên các vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

Phù Nam

Champa

Đại Cồ Việt

Pa-gan

Chân Lạp

Tu-ma-síc

Sri Vi-giay-a

Ka-lin-ga

Bu-tu-an

=> Xem hướng dẫn giải


  • 77 lượt xem