[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc trang 72 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Nhà nước Văn Lang

1. Sự ra đời Nhà nước Văn Lang

Dựa vào lược đồ 14.1 và thông tin trong bài học, em hãy xác định:

  • Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?
  • Địa bàn cư trú và vị trí kinh đô của Nhà nước Văn Lang?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tổ chức Nhà nước Văn Lang

  • Dựa vào sơ đồ 14.2, em hãy nhận xét về bộ máy tổ chức của Nhà nước Văn Lang

=> Xem hướng dẫn giải

II. Nhà nước Âu Lạc

  • Tổ chức nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Hoàn thành bảng thống kê các nội dung đưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc:

Nội dungNước Văn LangNước Âu Lạc
Thời gian ra đời??
Đứng đầu nhà nước??
Kinh đô??

2. Em hãy cho biết các mốc thời gian sau gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng nào của thời kì Văn Lang, Âu Lạc

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Từ câu chuyện bọc trăm trứng trong truyền thuyết " Con Rồng cháu Tiên" em hiểu thế nào về hai chữ " đồng bào" và truyền thống " tương thân tương ái" của người Việt?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 246 lượt xem