[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 17: Sông và hồ

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 17: Sông và hồ trang 178 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Sông và lưu lượng nước của sông

1, Các bộ phận của dòng sông

  • Dựa vào thông tin trong bài và hình 17.1 em hãy mô tả các bộ phận chính của một dòng sông

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lưu lượng nước sông

Dựa vào thông tin trong bài và bảng 17.1, em hãy:

  • Cho biết mùa lũ của sông Gianh vào những tháng nào?
  • Cho biết những tháng nào có lượng mưa lớn nhất
  • Rút ra mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước sông

=> Xem hướng dẫn giải

II. Hồ

  • Hồ là dạng địa hình trũng chứa nước, thường khép kín và không trực tiếp thông ra biển

III. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

Dựa vào thông tin trong bài và hình 17.4 em hãy:

  • Kể những mục đích sử dụng nước sông, hồ
  • Cho biết nước sông hồ có thể cùng lúc sử dụng cho nhiều mục đích không?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện các bộ phận chính của một dòng sông lớn

2. Sông nào cung cấp nước cho hồ Dầu Tiếng? Nước hồ Dầu Tiếng có được sử dụng tổng hợp?

II. Vận dụng

Hãy tìm ví dụ sử dụng tổng hợp nước sông hoặc hồ mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải


  • 86 lượt xem