[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Động đất và núi lửa

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Động đất và núi lửa. trang 141 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Cấu tạo của trái đất

Dựa vào hình 9.1 bảng 9.1 và thông tin trong bài em hãy cho biết:

 • Trái Đất gồm những lớp nào?
 • Đặc điểm cấu tạo bên trong của trái đất?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Động đất

Dựa vào hình 9.4 và thông tin bên trong bài em hãy:

 • Mô tả lại diễn biến nguyên nhân và hậu quả của trận động đất
 • Xác định các vành đai động đất
 • Cho biết vành đai động đất trùng với ranh giới nào?

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Núi lửa

Dựa vào hình 9.4 và thông tin trong bài, em hãy:

 • Xác định các vành đai núi lửa trên thế giới
 • Cho biết vì sao núi lửa có thể phun trào? Việc núi lửa phun trào dẫn đến hậu quả gì?

=> Xem hướng dẫn giải

 • Thông tin về động đất và núi lửa có ở những nguồn nào?
 • Những từ khóa nào thường được sử dụng để tìm thông tin về núi lửa và động đất?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy cho biết các vành đai núi lửa và động đất có trùng nhau không? Tại sao?

2. Em hãy nêu tên của hai mảnh kiến tạo xô vào nhau và tên của hai mảng kiến tạo tách xa nhau.

II. Vận dụng

Em hãy lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

 • Giả sử khi đang ở trong lớp học,nếu có động đất xảy ra, em sẽ làm gì?
 • Em hãy tìm các thông tin về động đất và núi lửa trên thế giới hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 28 lượt xem