Soạn công nghệ VNEN 6: Thu nhập của gia đình

  • 1 Đánh giá

Thu nhập gia đình - Sách VNEN công nghệ lớp 6 trang 55. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A: Hoạt động khởi động

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Em hãy kể ra các thu nhập bằng tiền hay bằng hiện vật của gia đình?

2. Các thu nhập trên do đâu mà có?

=> Xem hướng dẫn giải

B: Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thu nhập của gia đình

a, Đọc thông tin

b, Trả lời câu hỏi

Trao đổi, điền vào các ô trống để được sơ đồ mô tả về thu nhập bằng tiền của gia đình Hà.

=> Xem hướng dẫn giải

  • Đúng điền Đ, sai điền S sản phẩm nào là nguồn thu nhập bằng hiện vật của gia đình?

  • Kể thêm một số thu nhập bằng hiện vật khác của gia đình?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thu nhập của các loại hộ gia đình

a. Đọc thông tin

b. THực hiện nhiệm vụ

  • Xác định các loại hộ gia đình và những đặc điểm về thu nhập của các loại hộ gia đình.
  • Hãy xác định và điền vào chỗ chấm (...) thu nhập của những người làm nghề sau là thu nhập bằng tiền hay hiện vật.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Các biện pháp tăng thu nhập của gia đình

a. Đọc thông tin

b. Thực hiện nhiệm vụ

  • Cho các từ/ cụm từ: khoa học kĩ thuật, công nghệ, tham gia lao động, làm gia sư, chơi điện tử, công việc phù hợp, làm thêm giờ.

Em hãy chọn từ/ cụm từ đã cho điền vào chỗ chấm (...) để được câu đúng:

+ Người lao động tăng thu nhập bằng cách ...........(1)..................

+ Người đã nghỉ hưu có thể làm thêm ..............(2)...............

+ Sinh viên có thể .................(3)................... để tăng thu nhập

+ Học sinh lớp 6 có thể làm ...........(4)............ để góp phần tăng thu nhập cho gia đình

+ Người làm vườn có thể .........(5).............. để tăng thu nhập.

Quan sát hình và chọn ra hành động giúp bố mẹ tăng thu nhập ở lứa tuổi học sinh


Điền tên các hình ảnh tương ứng với hành động học sinh có thể tham gia để tăng thu nhập gia đình

=> Xem hướng dẫn giải

C: Hoạt động luyện tập

Hãy liên hệ, tìm hiểu, điền vào bảng dưới đây các việc làm để tăng thu nhập cho gia đình

=> Xem hướng dẫn giải

D: Hoạt động vận dụng

1. Tìm hiểu thu nhập bằng tiền (nếu có) và bằng sản phẩm ( nếu có) quy đổi ra tiền của các thành viên trong gia đình ( bố, mẹ, anh, chị)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Em hãy tìm hiểu những việc làm của các thành viên trong gia đình để tăng thu nhập?

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

1. Các việc làm của gia đình em, gia đình các bạn, các gia đình khác để tăng thu nhập gia đình.

2. Việc lựa chọn các công việc phù hợp với lửa tuối các em, phù hợp với quy định của luật pháp.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem