Soạn công nghệ VNEN 6: Lập kế hoạch chi tiêu

  • 1 Đánh giá

Lập kế hoạch chi tiêu - Sách VNEN công nghệ lớp 6 trang 70. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A: Hoạt động khởi động

Liên hệ với thực tế về thu chi trong gia đình và mô tả cách chi tiêu trong gia đình em theo nội dung gợi ý sau

Liên hệ với thực tế về thu chi trong gia đình và mô tả cách chi tiêu trong gia đình em theo nội dung gợi ý sau

=> Xem hướng dẫn giải

B: Hoạt động hình thành kiến thức

1. Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình và lợi ích của việc lập kế hoạch chi tiêu

a. Đọc thông tin

b. Thực hiện nhiệm vụ

Trả lời các câu hỏi sau

  • Trong gia đình thường có những khoản chi tiêu nào?
  • Thế nào là lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình?
  • Nguyên tắc để thực hiện việc lập kế hoạch chi tiêu là gì?

Làm bài tập tình huống

Cô Lan đi siêu thị về với một túi đồ lớn bao gồm thức ăn và nhiều vật dụng khác. Quan sát bảng dưới đây và cho biết các khoản đó thuộc chi tiêu cố định hay chi tiêu biến động? Để giúp cô Lan tiết kiệm nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, em khuyên cô nên tiết kiệm những khoản nào? Vì sao?

Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình và lợi ích của việc lập kế hoạch chi tiêu

Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình và lợi ích của việc lập kế hoạch chi tiêu

Hãy đánh X vào ô Đúng hoặc Sai tương ứng

Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình và lợi ích của việc lập kế hoạch chi tiêu

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Lập kế hoạch chi tiêu một tháng cho gia đình theo một trong ba mẫu sau sao cho phù hợp với điều kiện sóng của các em

1. Đối với gia đình sống ở thành phố

Lập kế hoạch chi tiêu một tháng cho gia đình theo một trong ba mẫu sau sao cho phù hợp với điều kiện sóng của các em

2. Đối với gia đình sống ở nông thôn

Lập kế hoạch chi tiêu một tháng cho gia đình theo một trong ba mẫu sau sao cho phù hợp với điều kiện sóng của các em

3: Đối với gia đình sống ở miền núi ( ở vùng dân tộc thiểu số)

Lập kế hoạch chi tiêu một tháng cho gia đình theo một trong ba mẫu sau sao cho phù hợp với điều kiện sóng của các em

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm hiểu qua các thành viên trong gia đình về ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu của gia đình.

2. Nêu những thắc mắc khi lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem