Giải bài 14: Hoạt động công nghiệp và thương mại

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 14: Hoạt động công nghiệp và thương mại - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 58. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát các hình từ 1 đến 6:

b. Lần lượt trả lời câu hỏi:

  • Hoạt động nào được thể hiện trong từng hình?
  • Hoạt động đó mang lại lợi ích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Liên hệ thực tế

a. Kể cho nhau nghe về hoạt động công nghiệp có ở tỉnh (thành phố) của em?

b. Hoạt động đó mang lại lợi ích gì cho người dân?

c. Trong gia đình, họ hàng em, có ai làm nghề liên quan đến hoạt động công nghiệp

=> Xem hướng dẫn giải

5. Liên hệ thực tế

a. Hình 7, 8 là cảnh gì? Ở tỉnh (thành phố) của em có cửa hàng/ siêu thị không?

b. Hãy kể tên một số chợ, cửa hàng, siêu thị ở tỉnh (thành phố) của em?

c. Em đã đến chợ/ cửa hàng/ siêu thị bao giờ chưa? Ở đó thường diễn ra những hoạt động gì?

d. Kể tên một số hàng hóa được mua bán ở chợ/ cửa hàng/ siêu thị.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đọc và trả lời:

  • Thế nào là hoạt động thương mại?
  • Hãy giới thiệu với bạn bên cạnh một hoạt độn công nghiệp có ở địa phương?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc và trả lời

a. Đọc các cụm từ dưới đây:

Sản xuất xe máy Xuất khẩu gạo Bán bánh kẹo

Chăn nuôi lợn Trồng cà phê Chế biến lương thực

Khai thác than Phát và nhận tin tức

b. Trả lời câu hỏi:

  • Theo em, cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động công nghiệp và hoạt động thương mại?
  • Ở tỉnh (thành phố) của em không có những hoạt động công nghiệp nào trong các hoạt động công nghiệp ở trên?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Suy nghĩ và trả lời:

a. Hãy ghép mỗi số (1, 2, 3, 4) ở cột A với một chữ cái (a,b, c, d) ở cột B cho phù hợp

c. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có hoạt động thương mại?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 159 lượt xem