Giải bài 17: Thế giới thực vật và động vật quanh em

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 17: Thế giới thực vật và động vật quanh em - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

Quan sát hình 1 và làm theo các bước như yêu cầu:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát, hình thành bảng và trả lời

a. Quan sát hình 2

b. Hoàn thành bảng

Cây mítcây nhãncây khoai môncây....cây.....cây......cây.....
Rễ
Thân
Hoa
Qủa
 • Điền tên cây có trong hình vào chỗ chấm (....) trong bảng
 • Đánh dấu X vào các ô phù hợp trong bảng tên bộ phận mà mỗi cây có.

c. Lần lượt hỏi và trả lời câu hỏi:

 • Các cây trong hình có đặc điểm gì giống nhau (Các bộ phận bên ngoài của cây)?
 • Các cây trong hình có đặc điểm gì khác nhau (hình dạng, kích thước)?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát, hoàn thành bảng và trả lời

a. Quan sát hình 3

b. Hoàn thành bảng

Con cácon hổcon ongcon .....con ......con ......con ......con ......con ......
Đầu
Mình
Cơ quan di chuyển
 • Điền tiếp tên các con vật vào chỗ (....) trong bảng
 • Đánh dấu X vào ô phù hợp trong bảng tên bộ phận mà mỗi con vật có.

c. Lần lượt hỏi và trả lời câu hỏi:

 • Các con vật trong hình có đặc điểm gì giống nhau (Các phần của cơ thể)?
 • Các con vật trong hình có đặc điểm gì khác nhau (hình dạng, độ lớn...)?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc và trả lời:

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

 • Mỗi cây thường có những bộ phận gì?
 • Cơ thể động vật gồm có mấy phần? Kể tên các phần?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Lần lượt hỏi và trả lời:

a. Kể tên một loài cây bạn thích. Hãy nói tên các bộ phận bên ngoài của loài cây đó.

b. Kể tên một loài vật mà bạn thích. Hãy nói tên các phần cơ thể của loài vật đó.

c. Kể tên một vài việc em đã làm để chăm sóc, bảo vệ cây và con vật?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát và sắp xếp các thẻ chữ:

a. Quan sát hình 4, 5:

b. Ghép các thẻ chữ sau vào ô cho phù hợp: đầu mình, cơ quan di chuyển, vỏ, hạt, thịt quả, hoa, thân, rễ, lá.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thực hiện hoạt động:

Nói tên, kể lại hình dáng, đặc điểm của một loài cây hoặc một loài vật mà em đã quan sát được?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 291 lượt xem