Giải bài 19: Rễ cây có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 19: Rễ cây có đặc điểm gì? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 11. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

a. Quan sát và đọc thông tin trong hình 1,2:

b. Chỉ vào từng hình và nói đâu là rễ cọc, đâu là rễ chùm.

c. Đố bạn rễ gì?

  • Quan sát và đọc thông tin trong hình 3, 4
  • Trao đổi với bạn bên cạnh để hoàn thành thông tin trong từng hình

d. Viết tên cây sưu tập được:

Rễ cọcRễ chùm

=> Xem hướng dẫn giải

2. Bạn có biết?

a. Quan sát và đọc thông tin trong các hình 5,6,7:

b. Trả lời câu hỏi:

  • Ngoài rê cọc và rễ chùm,một số cây còn có những loại rễ nào nữa?
  • Kể tên những cây có rễ đặc biệt mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Liên hệ thực tế

a. Kể tên một số loài cây có rễ phình ra thành củ, rễ mọc ra từ cành hoặc thân ở địa phương em?

b. Người dân quê em thường sử dụng rễ những cây đó để làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thực hành

a. Cắt một cây rau cải sát gốc rồi trồng lại vào đất.

b. Viết dự đoán xem sau một ngày cây rau cải sẽ như thế nào? Vì sao?

c. Viết dự đoán vào bảng

d. Quan sát sau một ngày cây rau cải như thế nào? Hãy giải thích vì sao?

e. Viết kết quả quan sát và giải thích của em vào bảng?

Trước khi cắt gốcDự đoán sau khi cắt gốcKết quả sau khi cắt gốcGiải thích
Cây rau tươi tốtCây rau.............................................

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc và trả lời:

a. Đọc đoạn văn sau: (Sgk trang 13)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Cây có những loại rễ gì?
  • Trong trồng trọt người ta thường làm gì để rễ cây có khả năng hút nước và hút muối khoáng?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Giới thiệu với bạn về cây em vẽ hoặc sưu tầm được:

a. Tên cây?

b. có loại rễ gì?

c. Con người thường dùng rễ cây đó để làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa rễ cây rau cải và rễ cây hành?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hãy tưởng tượng:

a. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhổ một cây ra khỏi đất?

b. Điều gì sẽ xảy ra nếu cây không có rễ?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc thông tin về các loài cây trong thư viện:

  • Tìm những loài cây có rễ dùng để làm thuốc?
  • Tìm những loài cây có rễ dùng để làm thức ăn cho con người và động vật?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 292 lượt xem