Giải bài 5: Cơ quan bài tiết nước tiểu

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 5: Cơ quan bài tiết nước tiểu - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 21. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và chỉ trên hình 2

2. Nói với bạn

Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm những bộ phận nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc, đặt câu hỏi và trả lời

Đặt câu hỏi phù hợp với các câu trả lời trong khung chữ

Ống dẫn nước tiểu đưa nước tiểu đi từ thận xuống bóng đáiỐng dẫn nước tiểu từ bóng đái ra ngoài
Thận có chức năng lọc các chất độc hại có trong máu tạo thành nước tiểuBóng đái nơi chứa nước tiểu

=> Xem hướng dẫn giải

4. Quan sát, đọc, đối thoại và trả lời

Kể tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Quan sát, đọc và trả lời

a. Quan sát và đọc các ghi chú dưới các hình 4, 5, 6, 7:

Trả lời câu hỏi: Những việc làm đó có tác dụng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đọc và trả lời

  • Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm những bộ phận nào?
  • Cơ quan bài tiết nước tiểu có thể mắc những bệnh gì?
  • Cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu?

=> Xem hướng dẫn giải

7. Thử tưởng tượng và trả lời

a. Nếu một ngày bạn nhịn đi tiểu, điều gì sẽ xảy ra?

b. Nếu không thường xuyên tắm rửa bằng nước sạch, thay quần áo thì điều gì có thể xảy ra?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Làm việc với phiếu bài tập

a. Lấy phiếu bài tập và bộ thẻ chữ: "Chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu" ở góc học tập

  • Đưa nước tiểu từ thận xuống bóng đái
  • Dẫn nước tiểu từ bóng đái ra ngoài
  • Lọc các chất độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu
  • Bóng đái nơi chứa nước tiểu

b. Gắn các thẻ chữa vào phiếu học tập cho phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

2. Ghép ô chữ phù hợp

Ghép ô chữ ở cột A với cách phòng bệnh tương ứng ở cột B

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc và trả lời

Chọn câu phù hợp để trả lời câu hỏi: Vì sao hằng ngày cần uống đủ nước?

a. Để bù vào lựng nước tiểu hằng ngày chúng ta thải ra

b. Để thận lọc các chất độc trong máu tạo thành nước tiểu

c. Để bù vào lượng nước tiểu thải ra và phòng bệnh sỏi thận

=> Xem hướng dẫn giải


  • 130 lượt xem