Giải bài 23: Một số động vật sống dười nước

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 23: Một số động vật sống dười nước - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 27. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thi kể tên các động vật sống dưới nước

 • Các nhóm liệt kê tên các động vật sống dưới nước?
 • Cùng nói cho nhau nghe về các động vật có trong hình 1?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phân loại cá nước ngọt và cá nước mặn

a. Trong các loài cá ở hình 1, loài cá nào sống ở nước ngọt, loài cá nào sống ở nước mặn?

b. Kể thêm tên các loại cá sống ở nước ngọt, nước mặn mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Cùng nhau thực hiện

Quan sát hình 2, 3, 4. Hãy chỉ và nói tên một số bộ phận bên ngoài của cá, tôm và cua:

b. Lấy bảng dưới đây ở góc học tập và hoàn thành bảng:

Đặc điểmTôm, cua
Có nhiều chânx
Sống dưới nước
Cơ thể được bao phủ bằng một lớp vỏ cứng
Có xương sống
Cơ thể thường có vảy và vây

=> Xem hướng dẫn giải

4. Liên hệ thực tế

Cá, tôm, cua có lợi ích gì đối với đời sống của con người?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Quan sát và hình thành bảng:

a. Quan sát tranh từ 5 đến 10:

b. Kẻ và hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây vào vở

Làm thức ănLàm thuốcLàm cảnh

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đọc và trả lời:

a. Đọc đoạn văn sau: (trang 30sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

 • Nêu một số đặc điểm của cá, tôm và cua?
 • Nêu một số lợi ích của cá, tôm và cua?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Giới thiệu với các bạn về một loại tôm/ cá/ cua ở địa phương em hoặc em sưu tâm được?

a. Tên

b. Nơi sống (biển, sông, hồ, ao....)

c. Lợi ích đối với con người

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa cá, tôm và cua về

 • môi trường sống,
 • các bộ phận,
 • cách di chuyển

=> Xem hướng dẫn giải

3. Vẽ tranh, ghi chú và trả lời:

a. Vẽ và tô màu con vật mà em thích,

b. Ghi chú các bộ phận bên ngoài của con vật đó

c. Trả lời câu hỏi:

 • Em thích ăn cá, tôm hay cua?
 • Chúng ta cần làm gì để bảo vệ những động vật sống dưới nước?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 86 lượt xem