Giải bài 12: Hoạt động thông tin liên lạc

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 12: Hoạt động thông tin liên lạc - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 51. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

a. Ở địa phương em có bưu điện không?

b. Em đã đến bưu điện bao giờ chưa? Em đến đó để làm gì?

c. Kể một số hoạt động em đã nhìn thấy ở bưu điện?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát, trả lời và thảo luận

a. Quan sát hình 2 và với hiểu biết của mình, hãy trả lời:

 • Ở bưu điện thường diễn ra các hoạt động gì?
 • Nêu lợi ích của các hoạt động bưu điện ở trong đời sống

=> Xem hướng dẫn giải

 • Ngoài cách gửi thư và gọi điện ở bưu điện, chúng ta có thể gửi thư và gọi điện bằng cách nào?
 • Thảo luận: Khi nhận thư từ hoặc bưu phẩm, em sẽ làm gì và nói gì với nhân viên bưu điện?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Liên hệ thực tế

 • Hằng ngày, em biết được nhiều thông tin là nhờ những phương tiện nào?
 • Khi sử dụng những phương tiện đó em cần lưu ý gì?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thực hiện nhiệm vụ

a. Lấy bảng ở góc học tập

b. Viết tên các chương trình vào cột (1) và (3)

Chương trình truyền hình

Chương trình phát thanh

Tên chương trình (1)

Tác dụng (2)

Tên chương trình (3)

Tác dụng (4)

c. Hoàn thành các cột còn lại

d. Trao đổi kết quả với nhóm khác.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc và cho biết

 • Tên một số hoạt động thông tin liên lạc?
 • Em nên làm gì để giữ gìn và bảo vệ các phương tiện thông tin liên lạc?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc và trả lời:

a. Đọc các cụm từ dưới đây:

Đài phát thanh Bưu điện Nhà máy

Viện bảo tàng Trường học Đài truyền hình

b. Trả lời câu hỏi:

 • Theo em, những cụm từ nào dùng để chỉ cơ sở thông tin liên lạc? Hãy viết những cụm từ đó?
 • Ở tỉnh hoặc thành phố em có những cơ sở thông tin liên lạc nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Suy nghĩ và trả lời

a. Ghép các số (1, 2, 3) ở cột A với các chữ cái (a, b, c) ở cột B cho phù hợp

b. So sánh để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa đài truyền hình và đài phát thanh?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 118 lượt xem