Giải bài 29: Bề mặt lục địa

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 29: Bề mặt lục địa - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 53. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và trả lời

a. Quan sát hình 1:

b. Lần lượt hỏi và trả lời:

 • Chỉ trên hình 1 chỗ nào là mặt đất nhô cao, chỗ nào bằng phẳng, chỗ nào có nước?
 • Nước suối, nước sông thường chảy đi đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cùng suy nghĩ và thảo luận:

a. Hình nào trong hình 2 thể hiện suối, sông, hồ?

b. So sánh giữa sông, suối và hồ?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thực hành vẽ núi đồi

Đọc bảng sau:

NúiĐồi
Độ caoCaotương đối cao
Đỉnhthường nhọntròn
Sườndốcthoải

Dựa vào bảng hãy vẽ đường nét thể hiện núi và đồi

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thực hiện hoạt động

 • Quan sát hình 3, 4, 5 so sánh độ cao giữa đồng bằng và cao nguyên?

 • Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc và trả lời

a. Đọc đoạn văn: (Trang 55,56 sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

Trong các ý dưới đây, ý nào thể hiện đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên?

 • Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn dốc
 • Cao, đỉnh nhọn, sườn dốc
 • Tương đối cao, đỉnh tròn, sườn thoải
 • Thấp, bằng phẳng, rộng lớn
 • Cao đỉnh tròn, sườn dốc
 • Tương đối cao, có sườn dốc, tương đối bằng phẳng, rộng lớn

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Liên hệ thực tế:

a. Địa phương nơi em sống thuộc loại địa hình nào?

b. Kể tên một số núi, đồi, cao nguyên có ở địa phương em? (nếu có)

c. Kể tên một số con sông, suối, hồ có ở địa phương em? (nếu có)

d. Nhận xét thực trạng nước ở sông, suối, hồ của địa phương em? Em cần phải làm gì để góp phần cải tạo thực trạng đó?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Làm việc ở thư viện của trường

Tìm đọc một số thông tin về dạng địa hình (núi, đồng bằng, cao nguyên, sông, hồ...)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 86 lượt xem