Giải bài 21: Hoa và quả có đặc điểm gì?

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 21: Hoa và quả có đặc điểm gì? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 18. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Chia sẻ hiểu biết về hoa và quả:

a. Chỉ và nói tên một số hoa trong hình từ 2 đến 6.

b. Chỉ và nói tên một số loại quả trong hình 1.

c. Kể tên những loại hoa và quả khác mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát, đọc, chỉ trên hình và trả lời:

a. Quan sát và đọc thông tin trong hình 7,8:

b. Nói và chỉ trên hình:

 • Các bộ phận của một bông hoa
 • Các bộ phận của một quả.

c. Trả lời câu hỏi:

 • Một bông hoa gồm những bộ phận nào?
 • Một quả thường có những bộ phận nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát, đọc và trả lời:

a. Quan sát và đọc thông tin từ hình 9 đến 12

b. Trả lời câu hỏi:

 • Hoa có chức năng gì đối với cây?
 • Qủa có chức năng gì đối với cây?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về lợi ích của hoa quả

a. Quan sát và đọc thông tin dưới các hình từ 13 đến 18:

b. Trả lời câu hỏi:

 • Hoa, quả có những lợi ích gì với đời sống của chúng ta?
 • Kể tên những loại cây ở vườn hoa và vườn cây ăn quả của trường? Chúng có lợi ích gì?...

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc và viết:

a. Đọc đoạn văn sau : (Trang 21 dgk)

b. Viết vào vở:

 • Các bộ phận của một bông hoa?
 • Các bộ phận của một quả?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Làm việc với vật thật:

a. Lấy một bông hoa và một quả ở góc học tập,

b. Chỉ và nói tên các bộ phận của bông hoa

c. Bổ đôi một quả

 • Chỉ và nói tên các bộ phận của quả
 • Kể những lợi ích của quả đó đối với chúng ta?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát và thực hiện hoạt động:

a. Quan sát hình hoa chuối, quả chuối dưới đây:

Nói thứ tự các hình phù hợp với quá trình phát triển của quả chuối

b. Quan sát hình cây mướp đắng dưới đây:

Nói thứ tự các hình phù hợp với quá trình phát triển của quả mướp đắng.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hoàn thành bảng dưới đây: (Trang 22 sgk)

Loại hoa quả/ lợi íchLàm thức ăn, đồ uốngLàm cảnh, trang tríLàm thuốc
Ví dụ: Chuốixx
Đu đủ
Chanh
Lạc
Hoa bưởi
Hoa hồng
Hoa cúc

=> Xem hướng dẫn giải


 • 104 lượt xem