Giải bài 7: Cần làm gì để bảo vệ cơ quan thần kinh?

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 7: Cần làm gì để bảo vệ cơ quan thần kinh? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 3 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện hoạt động

a. Lần lượt thể hiện 4 khuôn mặt và trạng thái tinh thần theo hình thức dưới đây:

b. Chỉ và nói với bạn, ở trạng thái tinh thần nào thì cơ mặt được giãn ra, ở trạng thái nào thì cơ mặt bị co lại?

c. Nói với bạn, trạng thái nào là có lợi, trạng thái nào là có hại đối với cơ quan thần kinh?

d. Sau bài học này, em sẽ cố gắng luôn giữ khuôn mặt mình ở trạng thái nào? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát và liên hệ thực tế

a. Quan sát các hình dưới đây:

b. Chỉ vào từng hình và nói việc làm trong mỗi hình là có lợi hay hại cho cơ quan thần kinh, giải thích cho các bạn vì sao lại như vậy?

c. Em đã có những hoạt động nào giống bạn trong hình? Sau bài học này, em có tiếp tục những hoạt động đó nữa không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thực hiện nhiệm vụ

a. Quan sát các hình trong hình 8

b. Chỉ và nói tên những thức nếu đưa vào cơ thể sẽ mất ngủ, kích thích cơ quan thần kinh?

c. Chỉ và nói tên những thức nếu đưa vào cơ thể sẽ có hại cho sức khỏe, đặc biệt là cơ quan thần kinh?

d. Nói với bạn tên những chất mà chúng ta không nên động vào, không ngửi, không nên thử.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Quan sát và trả lời:

  • Các bạn trong hình nói gì?
  • Bạn sẽ làm gì sau khi đọc các thông tin trong hình?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc và trả lời

Chúng ta cần làm gì để bảo vệ cơ quan thần kinh?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Hoàn thành bảng

Viết các thông tin vào cột B cho phù hợp với cột A

AB
Giờ dậy vào buổi sáng
Những việc em thừng làm khi thức dậy
Những việc em thường làm vào buổi sang
Những việc em thường làm vào buổi trưa
Những việc em thường làm vào buổi chiều
Những việc em thường làm vào buổi tối
Những việc em thường làm trước khi đi ngủ
Giờ đi ngủ vào buổi tối

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận

3. Xây dựng cam kết bảo vệ cơ quan thần kinh và sức khỏe.

b. Viết vào giấy màu xanh việc em sẽ làm để bảo vệ cơ quan thần kinh và sức khỏe

c. Viết vào giấy màu hồng việc em sẽ không làm để bảo vệ cơ quan thần kinh và sức khỏe

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Với sự giúp đỡ của người thân, em hãy lập thời gian biểu hằng ngày và thực hiện theo bảng dưới đây

BuổiGiờCông việc/ hoạt động
Sáng
Trưa
Chiều
Tối
Đêm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 125 lượt xem