Giải bài 17 hóa học 9: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta sắp xếp các kim loại thành dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học.

  • Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.

2. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho biết:

1. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái qua phải.

2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H2

3. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng, …) giải phóng khí H2

4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K,…) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 54 SGK)

Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ?

a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe ;

d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe ;

b) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn ;

e) Mg, K, Cu, Al, Fe.

c) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 54 SGK)

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 ? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học.

a) Fe ;

b) Zn ;

c) Cu ;

d) Mg.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 54 SGK)

Viết các phương trình hoá học :

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau : Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.

(Các hoá chất cần thiết coi như có đủ).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 54 SGK)

Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho

a) kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) đồng vào dung dịch bạc nitrat.

c) kẽm vào dung dịch magie clorua.

d) nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Viết các phương trình hoá học, nếu có.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 54 SGK)

Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại


  • 22 lượt xem