Giải bài 11 hóa học 9: Phân bón hóa học

 • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung về phân bón hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - Kiến thức trọng tâm

I. Những nhu cầu của cây trồng

 • Phân bón hóa học là những hợp chất hóa học chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
 • Các nguyên tố dinh dưỡng cần cho cây trồng như: N, K, P, Ca, Mg, B, Cu, Zn,…
  • Nguyên tố N: Kích thích cây trồng phát triển mạnh
  • Nguyên tố P: Kích thích sự phát triển bộ rễ thực vật
  • Nguyên tố K: Kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt, giúp cây tổng hợp nên chất diệp lục.
  • Nguyên tố S: Tổng hợp nên protein
  • Nguyên tố Ca và Mg: Giúp cho cây sản sinh chất diệp lục
  • Nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển của thực vật.

II. Những phân bón hóa học thường dùng

1. Phân bón dạng đơn

Phân bón đơn chi chứa một trong ba nguyên tố dinh dưỡng chính N, P, K.

Phân đạm (chứa N)

 • Urê CO(NH2)2 , tan trong nước, chứa 46% nitơ.
 • Amoni nitrat NH4NO3, tan trong nước, chứa 35% nitơ.
 • Amoni sunfat (NH4)2SO4, tan trong nước, chứa 21% ni tơ.

Phân lân (chứa P)

 • Photphat tự nhiên chứa Ca3(PO4), không tan trong nước, tan chậm trong đất chua.
 • Supephotphat, thành phần chính là Ca(H2PO4)2, tan trong nước.

Phân kali (chứa K): KCl, K2SO4,… đều dễ tan trong nước

2. Phân bón dạng kép

Phân bón kép có chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K.

 • Phân NPK, chứa {NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl}.
 • Phân tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học: KNO3, (NH4)2HPO4.

3. Phân bón vi lượng

Chứa một lượng nhỏ các nguyên tố như: bo, kẽm, mangan,…dưới dạng hợp chất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 39/SGK)

Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3.

a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2*.(Trang 39 SGK)

Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: pân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân supephotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 39 SGK)

Một người làm vườn đã dùng 500 g (NH4)2SO4 để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 11: Phân bón hóa học


 • 11 lượt xem