Giải bài 27 hóa học 9: Cacbon

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 9, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Cacbon. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Tính chất vật lí của cacbon

  • Khái niệm dạng thù hình: Các dạng thù hình của một nguyên tố hóa học là những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.
  • Cacbon có ba dạng thù hình: kim cương, than chì, cacbon vô định hình.
  • Than gỗ, than xương… mới điều chế có tính hấp phụ cao..

II. Tính chất hóa học

Cacbon là một phi kim hoạt động hóa học yếu

  • Tác dụng với oxi tạo thành cacbon đi oxit

C + O2 →(to) CO2

  • Tác dụng với oxit kim loại

2CuO + C →(to) 2Cu + CO2

III. Ứng dụng của cacbon

  • Tùy vào tính chất của mỗi dạng thù hình, người ta sử dụng cacbon trong đời sống, sản xuất, kĩ thuật.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 84 SGK)

Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 84 SGK)

Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:

a) CuO ;

b) PbO ;

c) CO2;

d) FeO.

Hãy cho biết loại phản ứng ; vai trò của C trong các phản ứng ; ứng dụng của các phản ứng đó trong sản xuất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 84 SGK)

Hãy xác định công thức hoá học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ 3.10. Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 84 SGK)

Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm môi trường. Hãy nêu biện pháp chống ô nhiễm môi trường và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 84 SGK)

Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa 9 bài 27: Cacbon


  • 46 lượt xem