Giải bài 13 hóa học 9: Luyện tập chương 1- Các loại hợp chất vô cơ

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập - Các loại hợp chất vô cơ. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - Kiến thức trọng tâm

1.Phân loại các hợp chất vô cơ

Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

2.Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ

Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Chú thích: Ngoài những tính chất của muối đã được trình bày trong sơ đồ, muối còn có những tính chất sau:

  • Muối có thể tác dụng với muối sinh ra hai muối mới.
  • Muối có thể tác dụng với kim loại sinh ra nuối mới và kim loại mới.
  • Muối có thể bị nhiệt phân hủy sinh ra nhiều chất mới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 43 SGK)

Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, các em hãy chọn những chất thích hợp để viết các phương trình hóa học cho mỗi loại hợp chất.

1. Oxit

a) Oxit bazơ + ... → Bazơ;

b) Oxit bazơ + ... → muối + nước

c) Oxit axit + ... → axit;

d) Oxit axit + ... → muối + nước;

e) Oxit axit + oxit bazơ → ... ;

2.Bazơ

a)Bazơ + ... → muối + nước ;

b)Bazơ + ... → muối + nước ;

c)Bazơ + ... → muối + bazơ ;

d)Bazơ → oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a)Axit + ... → Muối + hiđro;

b)Axit + ... → muối + nước;

c)Axit + ... → muối + nước;

d)Axit + ... → muối + axit;

4. Muối

a)Muối + ... → axit + Muối ;

b)Muối + ... → Muối + bazơ ;

c)Muối + ... → Muối + Muối ;

d)Muối + ... → Muối + kim loại;

e)Muối → ... ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 43 SGK)

Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài . Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn thấy có khí thoát ra,khí này làm đục n­ước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với :

a) Oxi của không khí

b) Hơi n­ước trong không khí

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí

d) Cacbon đioxit và hơi n­ớc trong không khí

e) Cacbon đioxit trong không khí

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 43 SGK)

Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đén khi khối lượng không đổi

a. Viết các pương trình hóa học

b. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung

c. Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 13: Luyện tập chương 1- Các loại hợp chất vô cơ


  • 6 lượt xem