Trắc nghiệm Đại số 6 bài 1: Làm quen với số nguyên âm

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Làm quen với số nguyên âm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điểm gốc trong trục số là điểm nào

 • A. Điểm 0
 • B. Điểm 1
 • C. Điểm 2
 • D. Điểm -1

Câu 2: Điểm -4 cách điểm 4 bao nhiêu đơn vị?

 • A. 7
 • B. 8
 • C. 6
 • D. 9

Câu 3: Những điểm cách điểm 2 ba đơn vị là?

 • A. -1
 • B. 5
 • C. -1 và 5
 • D. 1 và 5

Câu 4: Chiều từ trái sang phải trong trục số được gọi là?

 • A. Chiều âm
 • B. Chiều dương
 • C. Chiều thuận
 • D. Chiều nghịch

Câu 5: Người ta dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi- ta – go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. Vậy thế vận hội đầu tiên được tổ chức vào năm 776 trước Công nguyên được viết như thế nào?

 • A.-776
 • B.+776
 • C.776

Câu 6: Chiều từ phải sang trái trong trục số được gọi là?

 • A. Chiều âm
 • B. Chiều dương
 • C. Chiều thuận
 • D. Chiều nghịch
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Làm quen với số nguyên âm sgk Toán 6 tập 1 Trang 66 68


 • 28 lượt xem