Trắc nghiệm Số học 6 bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:

 • A. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số
 • B. Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó
 • C. Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Phép nhân phân số có những tính chất nào ?

 • A. Tính chất giao hoán
 • B. Tính chất kết hợp
 • C. TÍnh chất nhân phân phối
 • D. Tât cả các tính chất trên

Câu 3: Tìm số nguyên x biết Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. x ∈ {-3; -2; -1}
 • B. x ∈ {-4; -3; -2; -1}
 • C. x ∈ {-3; -2}
 • D. x ∈ {-3; -2; -1; 0}

Câu 4: TínhTrắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. -15/28
 • B. -9/28
 • C. -5/8
 • D. -7/8

Câu 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A. 1
 • B. 0
 • C. 2
 • D. 3

Câu 6: Lúc 6 giờ 50 phút Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

 • A. 10km
 • B. 12km
 • C. 14km
 • D. 16km
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 37


 • 10 lượt xem