Trắc nghiệm Đại số 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính (-42).(-5) được kết quả là:

 • A. -210
 • B. 210
 • C. -47
 • D. 37

Câu 2: Chọn câu đúng

 • A. (-20).(-5) = -100
 • B. (-50).(-12) = 600
 • C. (-18).25 = -400
 • D. 11.(-11) = -1111

Câu 3: Chọn câu sai:

 • A. (-19).(-7) > 0
 • B. 3.(-121) < 0
 • C. 45.(-11) < -500
 • D. 46.(-11) < -500

Câu 4: Khi x = 12, giá trị của biểu thức (x - 8).(x + 7) là số nào trong bốn số sau:

 • A. -100
 • B. 100
 • C. -96
 • D. -196

Câu 5: Tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3) bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Thực hiện phép tính sau: (-15).(-4)

 • A.-60
 • B.60
 • C.80
 • D.-80

Câu 7: Thực hiện phép tính sau: (-20).(-6)

 • A.12
 • B.-12
 • C.120
 • D.-120

Câu 8: Thực hiện phép tính sau: 20.7

 • A.140
 • B.-140
 • C.14
 • D.-14

Câu 9: So sánh (-14).(-10) và 7.20

 • A.(-14).(-10) = 7.20
 • B.(-14).(-10) < 7.20
 • C.(-14).(-10) > 7.20

Câu 10: So sánh (-81).(-8) và 10.24

 • A.(-81).(-8) < 10.24
 • B.(-81).(-8) > 10.24
 • C.(-81).(-8) = 10.24
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 90 93


 • 7 lượt xem