Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 9: Tam giác

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 9: Tam giác Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu đúng nhất: Tam giác ABC là hình có:

 • A. Ba cạnh AB; AC; BC
 • B. Ba đỉnh A; B; C
 • C. Ba góc ∠A; ∠B; ∠C
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Chọn câu sai khi nói về tam giác MNP

 • A. ΔMNP có 3 góc là: ∠MNP; ∠MPN; ∠PMN
 • B. ΔMNP có 3 đường thẳng là: MP; MN; PN
 • C. Ba điểm M; N; P không thẳng hàng
 • D. ΔMNP có 3 cạnh là: MN; PM; PN

Câu 3: Cho 5 điểm A; B; C; D; E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu tam giác có các đỉnh là 3 trong 5 đỉnh trên:

 • A. 9
 • B. 10
 • C. 8
 • D. 7

Câu 4: Cho đường thẳng d không đi qua O. Trên d lấy sáu điểm A; B; C; D; E; F phân biệt. Có bao nhiêu tam giác nhận điểm O làm đỉnh và hai đỉnh còn lại là hai trong 6 điểm A; B; C; D; E; F

 • A. 15
 • B. 12
 • C. 6
 • D. 9

Câu 5: Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Tam giác - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Kể tên các tam giác có trên hình vẽ:

 • A. ΔABM; ΔAMC; ΔABC
 • B. ΔAMC; ΔABC
 • C. ΔABM; ΔABC
 • D. ΔABC
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 9: Tam giác sgk Toán 6 tập 2 Trang 93 95


 • 4 lượt xem