Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách? Ôn tập Địa 10

  • 1 Đánh giá

Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách? được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Bài hôm nay các em tìm hiểu về phương pháp bản đồ - biểu đồ là gì, phương pháp kí hiệu, phương pháp kí hiệu đường chuyển động...Được chia sẻ dưới đây, các em tham khảo nhé

Câu hỏi: Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách?

A. đặt các kí hiệu vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

B. đặt các điểm chấm và phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó

C. đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

D. khoanh vùng các đơn vị lãnh thổ đó.

Trả lời:

Đáp án: C. đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách?

1. Phương pháp bản đồ - biểu đồ là gì?

Khái niệm: Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó.

Ví dụ: Trên biểu đồ cây công nghiệp có thể có các biểu đồ cột ghép thể hiện diện tích đất trồng cây công nghiệp của từng tỉnh.

Các kí hiệu biểu hiện trên bản đồ chính là ngôn ngữ của bản đồ.

Từng kí hiệu được thể hiện ở mỗi bản đồ là cả một quá trình chọn lọc cho phù hợp với mục đích, yêu cầu và mức độ tỉ lệ mà bản đồ cho phép.

2. Phương pháp kí hiệu

a. Đối tượng biểu hiện

Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. (ví dụ: Thuỷ điện Hoà Bình được đặt trên sông Đà…)

b. Các dạng kí hiệu

+ Kí hiệu hình học: Sắt, than, crôm, kim cương, vàng, nước khoáng, đá quý.

+ Kí hiệu chữ: Apatít, Uranni, Bôxít, Niken, Thuỷ ngân, Antimon, Môlípđen.

+ Kí hiệu tượng hình: Rừng nhiệt đới, cây lúa, hoa quả, trâu, hươu, bãi cá , nhà máy.

c. Khả năng biểu hiện

+ Tên và vị trí phân bố của đối tượng.

+ Số lượng của đối tượng.

+ Cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển

3. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

a. Đối tượng biểu hiện

Biểu hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội.

b. Khả năng biểu hiện

+ Hướng di chuyển của đối tượng.

+ Số lượng, tốc độ của đối tượng di chuyển.

4. Phương pháp chấm điểm

a. Đối tượng biểu hiện

Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm.

b. Khả năng biểu hiện

Sự phân bố của đối tượng.

Số lượng của đối tượng.

5. Phương pháp khoanh vùng

a. Đối tượng biểu hiện

Biểu hiện đối tượng không phân bố trên một vùng khắp lãnh thổ mà chỉ phát triển những khu vực nhất định.

b. Khả năng biểu hiện

Sự phân bố của đối tượng.

Số lượng của đối tượng.

Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách? (ảnh 2)
(Phương pháp khoanh vùng)

6. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

a. Đối tượng biểu hiện

Biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

b. Khả năng biểu hiện

+ Số lượng của đối tượng.

+ Chất lượng của đối tượng.

+ Cơ cấu của đối tượng

Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách? (ảnh 3)
(Phương pháp bản đồ - biểu đồ)

7. Tổng kết bài học

Phương pháp biểu hiện

Đối tượng biểu hiện

Khả năng biểu hiện

1. Phương pháp kí hiệu

+ Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.

+ Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.

+ Vị trí phân bố của đối tượng.

+ Số lượng của đối tượng

+ Chất lượng của đối tượng.

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

+ Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế-xã hội.

+ Hướng di chuyển của đối tượng.

+ Khối lượng của đối tượng di chuyển.

+ Chất lượng của đối tượng di chuyển.

3. Phương pháp chấm điểm

+ Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm có giá trị như nhau.

+ Sự phân bố của đối tượng.

+ Số lượng của đối tượng.

4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ

+ Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân

+ Chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ đó.

+ Số lượng của đối tượng.

+ Chất lượng của đối tượng.

+ Cơ cấu của đối tượng.

Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách? được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho cho các em nắm được nội dung chính của bài, từ đó học tốt môn Địa lí 10. Chúc các em học tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác đều có tại, tài liệu học tập lớp 10

  • 44 lượt xem
Chủ đề liên quan