Giải bài Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1,Giải bài Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận Tiếng Việt 5 tập 1. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Đọc lại bài Cái gì quý nhất?, sau đó nêu nhận xét:

a. Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì ?
b. Ý kiến của mỗi bạn như thế nào? Lí lẽ đưa ra để bảo vệ ý kiến đó ra sao?
c. Thầy giáo muốn thuyết phục Hùng, Quý, Nam công nhận điều gì? Thầy đã lập luận như thế nào? Cách nói của thầy thể hiện thái độ tranh luận như thế nào?

Trả lời:

a. Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề cái gì quý nhất.

b. Ý kiến và lí lẽ đưa ra để bảo vệ của mỗi bạn:

Ý kiến của mỗi bạn

Lí lẽ đưa ra để bảo vệ

 • Hùng: Quý nhất là lúa gạo.

 • Quý: Quý nhất là vàng.

 • Nam: Quý nhất là thời gian.

 • Chẳng có ai không ăn mà sống được, lúa gạo nuôi sống con người nên nó quý nhất.
 • Có vàng bạc là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo nên vàng bạc là quý nhất.

 • Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc nên thì giờ là quý nhất.

c.

 • Thầy đã thuyết phục ba bạn công nhận rằng: Lúa gạo, vàng bạc đều rất quý nhưng người lao động mới là quý nhất.

 • Thầy đã đưa ra lập luận: Không có người lao động thì không có người làm ra lúa gạo, vàng bạc và thời gian cũng trôi qua vô ích.

 • Cách nói của thầy đã thể hiện sự tôn trọng ý kiến của ba bạn, tôn trọng người đối thoại, cách nói có lí có tình.

2. Hãy đóng vai một trong ba bạn (Hùng, Quý, Nam) nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lí lẽ và dẫn chứng để lời tranh luận thêm sức thuyết phục.

Trả lời:

Ví dụ đóng vai là Nam, coi thời gian là quý nhất. Em có thể đưa ra lập luận sau:

Nam: Theo tớ, thời gian là quý nhất. Thời gian không chỉ giúp ta làm ra của cải, lúa gạo. Thời gian còn giúp chúng ta khôn lớn và trưởng thành. Thời gian trôi qua sẽ không trở lại, nên ai biết gìn giữ và trân trọng nó, thì ta làm được nhiều điều có ý nghĩa trong đời.

3. Trao đổi về cách thuyết trình, tranh luận.

a. Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện sau:

 • Phải có hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

 • Phải có ý kiến riêng về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

 • Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng.

b. Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và bảo đảm phép lịch sự, người nói cần có thái độ như thế nào?

 • Cần có thái độ ôn tồn, hoà nhã.

 • Tôn trọng ý kiến của người cùng tranh luận.

 • Tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, không chịu nghe ý kiến đúng của người khác.


 • 3 lượt xem