Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê Giải trang 23 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

  • 4 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê để hoàn thiện đáp án cho các câu hỏi, hỗ trợ học sinh học tốt môn Tiếng Việt lớp 5.

Câu 1 trang 23 Tiếng Việt 5 tập 1

Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi:

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

- Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919

- Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.

- Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay

b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?

c) Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

Phương pháp giải:

Em đọc lại bài Nghìn năm văn hiến, chú ý cách trình bày các số liệu trong bài.

Lời giải chi tiết:

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài:

- Từ 1075 đến 1919 nước ta tổ chức 185 khoa thi, có 2896 tiến sĩ.

- Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại được thống kê

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

- Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia (từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) còn lại đến ngày nay gồm có:

+ 82 bia

+ Tên tuổi các tiến sĩ khắc trên bia: 1306

b) Các số liệu thông kê được trình bày dưới hai hình thức:

- Nêu số liệu.

- Trình bày bảng số liệu.

c) Tác dụng của các số liệu thông kê:

- Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.

- Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời ở nước ta.

Câu 2 trang 23 Tiếng Việt 5 tập 1

Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi,

tiên tiến

Tổ 1

Tổ 2

Tổ 3

Tổ 4

Tổng số học sinh trong lớp

Phương pháp giải:

Em ghi chép cụ thể và chính xác các thông tin sau ở mỗi tổ:

- Số học sinh trong mỗi tổ

- Học sinh nữ

- Học sinh nam

- Học sinh giỏi, tiên tiến

- Tính tổng số học sinh ở mỗi mục và điền vào hàng cuối cùng.

Lời giải chi tiết:

Bảng thống kê số học sinh trong lớp

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi,

tiên tiến

Tổ 1

8

4

4

5

Tổ 2

9

5

4

7

Tổ 3

8

3

5

5

Tổ 4

8

5

3

6

...

...

......

...

Tổng số học sinh trong lớp

33

17

16

23

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê bao gồm toàn bộ lời giải cho các câu hỏi thuộc trong SGK Tiếng Việt lớp 5. Hướng dẫn giải bài tập này được KhoaHoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Tiếng Việt lớp 5, để học tốt Ngữ văn 5 cũng như gặt hái kết quả tốt nhất.

  • 65 lượt xem