Giải bài Ôn tập giữa học kì I tiết 2

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Ôn tập giữa học kì I - tiết 2 Tiếng Việt 5 tập 1. Bài học giúp các em rèn luyện kĩ năng viết chính tả. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Nghe -viết:

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng.

Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.

Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng.

Theo NGUYỄN TUÂN


  • 8 lượt xem