Giải bài Tập đọc Những người bạn tốt

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Tập đọc Những người bạn tốt Tiếng Việt 5 tập 1. Câu chuyện nhằm khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo với con người. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nội dung

Câu chuyện nhằm khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo với con người.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 65 sgk tiếng việt 5 tập 1

Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?

Trả lời:

A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì thủy thủ trên tàu nổi lòng tham, cướp hết tặng vật của ông, đòi giết ông.

Câu 2: trang 65 sgk tiếng việt 5 tập 1

Điều kì lạ gì xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời?

Trả lời:

Khi A-ri-ôn hát giã biệt cuộc đời, đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu và say sưa thưởng thức tiếng hát của ông. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy xuống biển và đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp.

Câu 3: trang 65 sgk tiếng việt 5 tập 1

Qua câu chuyện trên, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào?

Trả lời:

Cá heo rất đáng yêu vì biết thưởng thức tiếng hát của người nghệ sĩ; biết cứu giúp nghệ sĩ khi ông nhảy xuống biển. Cá heo là bạn tốt của người trên biển.

Câu 4: trang 65 sgk tiếng việt 5 tập 1

Em có suy nghĩ gì về cách đối xử của đám thủy thủ và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-ôn?

Trả lời:

Đám thuỷ thủ là người những tham lam, độc ác, không có tính người. Đàn cá heo tuy là loài vật nhưng thông minh, tốt bụng và biết giúp người hoạn nạn.


  • 10 lượt xem