Giải bài chính tả: Nghe - đọc Hành trình của bầy ong

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài chính tả: Nghe - đọc Hành trình của bầy ong Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Tập đọc Tiếng vọng Tiếng Việt 5 tập 1. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: Nghe - viết: Hành trình của bầy ong (2 khổ thơ đầu)

Trả lời:

Với đôi cánh đẫm nắng trời

Bay ong bay đến trọn đời tìm hoa

Không gian là nẻo đường xa

Thời gian vô tận mở ra sắc màu

Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu

Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban

Tìm nơi bờ biển sóng tràn

Hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa

Tìm nơi quần đảo xa khơi

Có loài hoa nở như là không tên...

Câu 2: a. Tìm các từ ngữ chứa những tiếng sau:

Sâmsươngsưasiêu
xâmxươngxưaxiêu

b. Tìm những từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau:

uôtươtiêt
uôcươciêc

Trả lời:

a. Tìm các từ ngữ chứa những tiếng sau:

Sâm: sâm nhung, nhân sâm, củ sâm, hải sâm....sương: giọt sương, sương sa, sương giá, sương mù...sưa: say sưa, cây sưa, gỗ sưa,...siêu: siêu sao, siêu nhân, siêu nhiên, siêu giàu...
xâm: xâm nhập, xâm lăng, xâm lược, ngoại xâm, ....xương: xương rồng, xương tay, xương bò....xưa: ngày xưa, thuở xưa, xa xưa, cổ xưa...xiêu: xiêu lơ, liêu xiêu, xiêu vẹo, nhà xiêu....

b. Tìm những từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau:

uôt: Lạnh buốt, buột miệng, chuột bạch, tuốt lúa, nuốt chửng....ươt: Lướt thướt, mưa ướt, mượt mà, rượt đuổi,....iêt: tê liệt, chiết cây, triết lí, nhiệt độ, thời tiết, viết bài....
uôc: uống thuốc, mua chuộc, buộc dây, luộc rau, cuốc đất,.....ươc: ao ước, bắt chước, nước sông, được mùa, trước sau, ngước nhìn...iêc: liếc nhìn, xanh biếc, điếc tai, chiếc áo, cá diếc....

Câu 3: Điền vào chỗ trống:

a. s hay x ?

Đàn bò vàng trên đồng cỏ ....anh ....anh

Gặm cỏ hoàng hôn, gặm buổi chiều .....ót lại

b. t hay c ?

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột sọa.... gió trêu tà áo biế.......

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang

Trả lời:

a. s hay x ?

Đàn bò vàng trên đồng cỏ xanh xanh

Gặm cỏ hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại

b. t hay c ?

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột sọat gió trêu tà áo biếc

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang


  • 10 lượt xem