Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

 • 1 Đánh giá

Đời sống khó khăn làm xuất hiện các luồng di dân. Sự di dân đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra rất mạnh. Đô thị phát đang đặt ra nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội và môi trường đới nóng. Cụ thể, mời các bạn cùng đến với bài học ngày hôm nay để nắm vững kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi.

Nội dung bài học gồm có 2 phần:

 • Kiến thức trọng tâm
 • Hướng dẫn giải bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự di dân

- Khái niệm: Di dân ( chuyển cư) là di chuyển dân cư trong nước từ nông thôn ra thành thị và ngược lại, hoặc từ vùng này sang vùng khác, nước này sang nước khác.

- Nguyên nhân:

 • Tự phát: Thiên tại lũ lụt, hạn hán
 • Do chiến tranh và xung đột tộc người
 • Nghèo đói và thiếu việc làm, kinh tế chậm phát triển, nâng cao mức sống
 • Tự giác để khai hoang, xây dựng những vùng kinh tế mới, khai thác tài nguyên thiên nhiên xuất khẩu lao động.
 • Xây dựng các công trình công cộng, các khu công nghiệp.

=> Bức tranh di dân ở đời nóng rất đa dạng và phức tạp.

- Hệ quả tiêu cực:

 • Dân số đô thị tăng nhanh quá mức
 • Môi trường bị suy thoái, hủy hoại…
 • Nảy sinh nhiều vấn đề xã hội, khó khăn cho phát triển kinh tế.

- Hệ quả tích cực:

 • Góp phần phân bố lại dân cư, khai thác tốt tiềm năng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 • Biện pháp: Thực hiện di dân có tổ chức, có kế hoạch và có khoa học.

2. Đô thị hóa.

- Khái niệm: Đô thị hóa là quá trình biến đổi về phân bố các lực lượng sản xuất…..

- Trong những năm gần đây ở đới nóng có tốc độ đô thị hóa cao trên thế giới

- Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh, sô siêu độ thị ngày càng nhiều.

- Hậu quả đô thị hóa tự phát:

 • Môi trường:
  • Bị ô nhiễm, hủy hoại (nước, không khí…)
  • Vẻ đẹp của môi trường đô thị bị phá vỡ.
 • Kinh tế - xã hội:
  • Thiếu chỗ ở, nước sạch các tiện nghi sinh hoạt…
  • Kìm hãm sự phát triển kinh tế
  • Nảy sinh các tệ nạn xã hội, bệnh dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
 • Biện pháp: Đô thị hóa phải gắn liền với phát triển kinh tế và phân bố lại dân cư cho hợp lí.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát hình 3.3, nêu tên các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hóa tự phát ở đới nóng gây ra?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu những nguyên nhân dẫn đến các làn sóng di dân ở đới nóng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Kể tên một số siêu đô thị ở đới nóng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Dựa vào hình 11.3, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng


 • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan