Bài 61: Thực hành đọc lược đồ , vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bản đồ để xác định được các vị trí cần thiết trong bài học cũng như tìm hiểu nền kinh tế châu âu thông qua bài tập vẽ biểu đồ. Hi vọng, với bài thực hành, sẽ giúp các bạn thành thạo hơn trong việc sử dụng bản đồ cũng như am hiểu hơn về khu vực châu Âu.

1. Xác định vị trí một số quốc gia trên lược đồ

– Quan sát hình 61.1 (trang 185 SGK Địa lý 7), hãy:

 • Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu.
 • Xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Trả lời:

Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ , vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

- Tên và vị trí của một 8ố quốc gia châu Âu:

 • Các quốc gia ở Bắc Âu: Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Ai-xơ-len
 • Các quốc gia ở Nam Âu: Bồ Đào Nha, Tầy Ban Nha, I-ta-li-a, Crô-a-ti-a, Hec-xê-gô-vi-na, Xéc-bi và Môn-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-ni-a, Hi Lạp, An-ba-ni, Xlô-ven-ni-a, Man-ta, Síp.
 • Các quốc gia ở Đông Âu: Lát-vi, Lít-va, Ê-xtô-ni-a, Bê-la-rut, U-crai-na, Môn-đô-va, Liên bang Nga. Ác-mê-nia, Gru-dia, A-dec-bai-gian.
 • Các quốc gia ở Tây và Trung Âu: Đan Mạch, CHLB Đức, Hà Lan, Anh, Pháp, Bỉ, Lúc-xăm-bua, Áo, Thụy Sĩ, Hung-ga-ri,

- Vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu

 • Khu vực Bắc Âu: Thụy Điển, Phần Lan
 • Tây và Trung Âu: Đan Mạch, CHLB Đức, Hà Lan, Anh, Ai len, Pháp, Bỉ, Áo, Lúc-xăm-bua.
 • Đông Âu: Ba Lan, Séc, Xlô-va-kia, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, E-xtô-nia, Lát-via, Lít-va
 • Nam Âu gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-lia, Hi Lạp, Xlô-ven-ni-a, Man-ta, Síp Crô-a-ti-a.

2. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

– Xác định vị trí các quốc gia: Pháp và Ucraina trên bản đồ. Hai nước này thuộc khu vực nào của Châu Âu?

– Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina (năm 2000).

– Qua biểu đồ nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và Ucraina.

Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ , vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Trả lời:

- Xác định vị trí hai nước: Pháp và U –crai-na

 • Pháp: nằm bên bờ Đại Tây Dương, phía tây nam châu Âu.
 • U-crai-na: nằm sâu trong lục địa, phía đông châu Âu. 

- Vẽ biểu đồ:

Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ , vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

- Nhận xét:

Quan sát biểu đồ ta thấy:

Cơ cấu ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước của Pháp và U-crai-na có tỉ lệ các ngành khác nhau.

Pháp: tỉ trọng của dịch vụ trong tổng sản phẩm trong nước khá cao (70,9%); tỉ trọng của nông, lâm, và ngư nghiệp rất thấp (3,0%).

U-crai-na: ti trọng của nông, lâm và ngư nghiệp còn khá cao (14%); tỉ trọng của dịch vụ tương đối thấp (47,5%).

=> Trình độ phát triển kinh tế của Pháp cao hơn trình độ phát triển kinh tế Ucraina.


 • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan