Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Hoa kì và Ca- na – da là hai cường quốc công nghiệp hàng đầu trên thế giới. Công nghiệp chế biến chiếm ưu thế, được xây dựng trên cơ sở ứng dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật mới nhất. Các nước Bắc Mĩ đã thành lập khối kinh tế chung.

A. Kiến thức trọng tâm

2. Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới

CN Bắc Mỹ phân bố chủ yếu quanh vùng hồ lớn và vên Thái bình dương…

* Hoa Kì phát triển ngành CN : cơ khí, luyện kim đen, lọc dầu, sx ô tô, đóng tàu, công nghệ cao.

+ CN vũ trụ hàng không phát triển mạnh mẽ và hiện đại.

* Ca-na-đa :phát triển công nghiệp khai khoáng, luyện kim, lọc dầu, chế tạo xe lửa, hóa chất…

→ phân bố ở phía bắc Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương.

*Mê-hi-cô : phát triển khai thác dầu khí và quặng màu, dầu khí và chế biến thực phẩm…

→tập trung thủ đô Mê-hi-cô Xi-ti và ven vịnh Mê-hi-cô.

3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế

  • Tỷ trọng GDP dịch vụ của các nước Bắc Mỹ chiếm tỷ trọng rất cao
  • Các ngành phát triển mạnh: Tài chính, ngân hàng,Bảo hiểm, Bưu chính viễn thông … đóng vai trò quan trọng
  • Tập trung chủ yếu ven vùng Hồ lớn,TBD, Vịnh Mêhycô …

4. Hiệp hội mậu dịch tự do Bắc Mĩ ( NAFTA)

  • Thành lập 1993, gồm 3 quốc gia : Hoa Kì, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.
  • Mục đích :nhằm kết hợp sức mạnh 3 nước, tạo thị trường chung và tăng sức cạnh tranh trên thị trường TG.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào bảng dưới đây, hãy cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của Bắc Mĩ. Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp của Hoa Kì biến đổi như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 36, 37, 38, 39 về khu vực Bắc Mĩ

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan