Bài 33: Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Châu Phi có trình độ phát triển kinh tế - xã hội rất không đều: các nước ở Nam Phi và Bắc Phi phát triển hơn, các Nước Trung Phi có một thời gian trải qua khủng hoảng kinh tế lớn. Để hiểu rõ hơn những điều này, chúng ta cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

3. Khu vực Nam Phi

a. Khái quát tự nhiên

 • Địa hình:
  • Là cao nguyên khổng lồ cao trung bình hơn 1000m.
  • Phía đông nam là dãy Đrê-ken-béc nằm sát biển cao 3000m.
  • Trung tâm là bồn địa Ca-la-ha-ri.
 • Khí hậu:
  • Phần lớn Nam Phi nằm trong môi trường khí hậu nhiệt đới. Cực Nam có khí hậu địa trung hải.
  • Lượng mưa và thảm thực vật phân hoá theo chiều từ tây sang đông.

b. Khái quát kinh tế - xã hội:

 • Thành phần chủng tộc đa dạng: 3 chủng tộc lớn và người lai.
 • Phần lớn theo đạo Thiên Chúa.
 • Các nước khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch.
 • CH Nam Phi là nước công nghiệp phát triển nhất. Mô-dăm-bích, Ma-la-uy... là những nước nông nghiệp lạc hậu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Nam Phi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Thành phần chủng tộc của Nam Phi khác với Bắc Phi và Trung Phi như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu Nam Phi lại ẩm và dịu hơn khí hậu của Bắc Phi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nêu một số đặc điểm của công nghiệp và nông nghiệp Cộng hòa Nam Phi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Tính mức thu nhập bình quân đầu người của Cộng hòa Nam Phi theo số liệu sau:

Dân số: 43.600.000 người.

GDP: 113.247 triệu USD.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 33: Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)


 • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan