Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ còn tồn tại sự phân chia ruộng đất không công bằng, biểu hiện qua hai hình thức sở hữu nông nghiệp là đại điền trang và tiểu điền trang. Một số quốc gia Trung và Nam Á đã tiến hành cải cách ruộng đất, nhưng kết quả thu được rất hạn chế.

A. Kiến thức trọng tâm

2. Công nghiệp

 • Các ngành công nghiệp chủ yếu: Khai thác khoáng sản, sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm để xuất khẩu.
 • Một số nước công nghiệp mới (Braxin, Ac-hen-ti-na, Chi-le, Vê-nê-xuê-la) có nền kinh tế phát triển nhất khu vực.

3. Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn

 • Vai trò của rừng Amadôn :
  • Nguồn dự trữ sinh vật quí giá
  • Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu.
  • Trong rừng có nhiều tài nguyên, khoáng sản.
  • Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.
 • Hậu quả của khai thác rừng A-ma-dôn
  • Mất cân bằng hệ sinh thái
  • Làm biến đổi khí hậu.

4. Khối thị trường chung Mec-cô-xua

a. Tổ chức

 • Thành lập năm 1991 gồm 4 quốc gia: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Pa-ra-goay, U-ru-goay. Sau đó kết nạp them Chi-lê, Bô-li-vi-a.

b. Mục tiêu của khối

 • Thoát khỏi sự lung đoạn kinh tế của Hoa Kì
 • Tháo gỡ hang rào hải quan và tang cuwòng trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Trang 137 sgk Địa lí 7

Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1:Trang 138 sgk Địa lí 7

Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 138 sgk Địa lí 7

Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 41, 42, 43, 44, 45 về khu vực Trung và Nam Mĩ

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)


 • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan