Bài 35: Khái quát châu Mĩ

  • 1 Đánh giá

Châu Mĩ được người châu Âu phát kiến vào cuối thế kỉ XV nên được gọi là Tân thế giới. Những luồng di dân trong quá trình lịch sử đã góp phần hình thành một cộng đồng dân cư năng động và đa dạng ở châu lục này.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Một lãnh thổ rộng lớn

  • Diện tích 42 triệu Km2
  • Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây
  • Lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cực Nam
  • Tiếp giáp: Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương

2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng

  • Trước thế kỉ XVI có người Anh – Điêng và người Ex – ki – mô thuộc chủng tộc Môn – gô – lô – it.
  • Từ thế kỉ XVI có thêm chủng tộc Ơ – rô – pê – ô –it, Nê – grô – it. Các chủng tộc đã hòa huyết với nhau tạo nên thành phần người lai.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát hình 35.1, cho biết châu Mĩ tiếp giáp những đại dương nào? Tại sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Quan sát hình 35.1, cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pa-na-ma.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Quan sát hình 35.2 , nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ.

– Tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Lãnh thổ châu Mĩ (phần lục địa) kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 35 châu Mĩ

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 35: Khái quát châu Mĩ


  • 41 lượt xem
Chủ đề liên quan