Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

 • 1 Đánh giá

Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng. Bề mặt Trái đất có các lục địa và các đại dương. Trên các châu lục có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về điều kiện tự nhiên, về kinh tế - xã hội và văn hóa…

A. Kiến thức trọng tâm

1. Các lục địa và các châu lục.

 • Lục địa là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh
 • Thế giới có 6 lục địa: Á –Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ô-xtrây –li-a, Nam cực.
 • Châu lục lầ bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó.
 • Thế giới có các châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Nam Cực, châu Đại Dương.

2. Các nhóm nước trên thế giới

 • Trên thế giới có 6 châu lục với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau
 • Chỉ tiêu phân loại:
  • Thu nhập bình quân đầu người.
  • Tỉ lệ tử vong ở trẻ em
  • Chỉ số phát triển con người để phân loại các quốc gia và các nhóm nước.
 • Quốc gia phát triển có thu nhập bình quân trên 20.000USD/năm, tỉ lệ tử vong trẻ em thấp, chỉ số phát triể con người gần bằng 1.
 • Quốc gia đang phát triển: thu nhập bình quân đầu người dưới 20.000USD/năm, tỉ lệ tử vong trẻ em cao, chỉ số phát triển con người < 0,7.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu):

+ Xác định vị trí của 6 lục địa.

+ Nêu tên các đại dương bao quanh từng lục địa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Quan sát bản đồ thế giới, kể tên một số đảo và quần đảo lớn nằm chung quanh từng lục địa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng”?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học và các số lệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia sau thành hai nhóm nước: các nước phát triển và các nước đang phát triển đang phát triển (số liệu năm 1997).

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng


 • 24 lượt xem
Chủ đề liên quan