Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

 • 1 Đánh giá

Các nước Trung và Nam Mĩ đều trải qua quá trình đấu tranh lâu dài giành độc lập, chủ quyền. Sự kết hợp giữa người Âu, người Phi và người Anh điêng đã làm cho Trung và Nam Mĩ có thành phần người lai khá đông và xuất hiện nền văn hóa Mĩ Latinh độc đáo.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sơ lược lịch sử

Chia thành 4 thời kì lớn:

 • Trước 1492, người Anh Điêng sinh sống
 • Từ thế kỉ XVI đến XIX thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xâm chiếm, đô hộ.
 • Từ đầu thế kỉ XIX đến chiến tranh thế giới thứ 2, các nước Trung và Nam Mĩ đấu tranh giành độc laaoj nhưng vẫn bị phụ thuộc vào Hoa Kì.
 • Từ chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, các nước Trung và Nam Mĩ liên kết đấu tranh chống sự lệ thuộc vào nước ngoài.

=>Có chung lịch sử đấu tranh lâu dài.

2. Dân cư

 • Phần lớn là người lai có nền văn hóa Latinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hóa: Anh- điêng, Phi và Âu.
 • Dân cư phân bố không đều.
 • Chủ yếu : tập trung ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên.
 • Thưa thớt ở các vùng trong nội địa.

=> Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, địa hình của môi trường sinh sống .

 • Dân cư có tỷ lệ gia tăng tự nhiên cao (1,7%).

3. Đô thị hóa

 • Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới
 • Tỉ lệ dân ở đô thị chiếm 75%
 • Tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi nền kinh tế còn chậm phát triển.
 • Các đô thị lớn là: Xao –Paolô, Riô-đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt-Ai-ret.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Trang 133 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 43.1, hãy:

- Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với Bắc Mĩ.

- Nêu tên các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người.

Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 133 sgk Địa lí 7

Những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 133 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 43.1, giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng của châu Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tranh 133 sgk Địa lí 7

Quá trình đô thị hoá ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ


 • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan