Bài 55: Kinh tế châu Âu

 • 1 Đánh giá

Sản xuất nông nghiệp ở châu Âu có hiệu quả cao nhờ ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến và sự hỗ trợ đặc lục của công nghiệp. Ngành công nghiệp châu Âu đang có nhiều biến động về cơ cấu. Dịch vụ phát triển mạng đem lại nguồn lợi lớn.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Nông nghiệp

 • Hình thức tổ chức sản xuất theo hộ gia đình và trang trại.
 • Nền nông nghiệp châu Âu đạt hiệu quả cao là do:
  • Nền nông nghiệp thâm canh phát triển ở trình độ cao
  • Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến.
 • Gắn chặt với ngành công nghiệp chế biến.
 • Chăn nuôi có tỉ trọng cao hơn trồng trọt.

2. Công nghiệp

 • Châu Âu có ngành công nghiệp phát triển sớm nhất thế giới.
 • Một số ngành công nghiệp nổi tiếng có chất lượng cao như: Luyện kim, hóa chất, sản xuất ô tô, chế biến thực phẩm…
 • Các ngành công nghiệp truyền thống của châu Âu bị giảm sút, cần phải thay đổi cơ cấu, công nghệ…
 • Các ngành công nghiệp mới, công nghiệp mũi nhọn phát triển, như điện tử, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghiệp hàng không…

3. Dịch vụ

 • Là lĩnh cực kinh tế phát triển nhất
 • Hoạt động dịch vụ thâm nhập vào và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế.
 • Phát triển nhất là ngân hàng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,…và đặc biệt là du lịch.
 • Hoạt động du lịch đem lại nguồn ngoại tệ lớn ở châu Âu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 164 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 55.1 (trang 164 SGK Địa lý 7), cho biết:

+ Các cây trồng chính và vật nuôi chính ở châu Âu.

+ Sự phân bố các cây trồng và vật nuôi đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 165 sgk Địa lí 7

Dựa vào hình 55.2, trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp ở châu Âu.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 167 sgk Địa lí 7

Nêu tên một số trung tâm du lịch nổi tiếng ở châu Âu.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 171 sgk Địa lí 7

Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 171 sgk Địa lí 7

Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở châu Âu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 171 sgk Địa li 7

Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 55: Kinh tế châu Âu


 • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan