Bài 19: Môi trường hoang mạc

 • 1 Đánh giá

Hoang mạc là nơi có khí hậu hết sức khắc nghiệt và khô hạn. Hoang mạc có ở hầu hết các châu lục và chiếm gần 1/3 diện tích đất nổi của Trái đất. Diện tích hoang mạc này càng mở rộng.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Đặc điểm của môi trường

 • Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái đất
 • Vị trí:
  • Nằm dọc hai bên đường chí tuyến
  • Ở sâu trong lục địa
  • Ven bờ có dòng biển lạnh hoạt động
 • Khí hậu:
  • Khí hậu hết sức khô hạn và khắc nghiệt
  • Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa mùa đông và mùa hè lớn.
 • Thực vật và động vật: Thiếu nước ->động thực vật nghèo nàn.
 • Dân cư: Tập trung ở các ốc đảo.

2. Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường

 • Tự hạn chế sự mất nước
 • Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể
 • Tránh nóng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát lược đồ hình 19.1, cho biết các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Qua các hình 19.2 và 19.3, nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và so sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hoà.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Mô tả quang cảnh hoang mạc qua các hình 19.4 và 19.5.

Bài 19: Môi trường hoang mạc

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nêu các đặc điểm của khí hậu hoang mạc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt khô và hạn như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 19: Môi trường hoang mạc


 • 34 lượt xem
Chủ đề liên quan