Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

 • 1 Đánh giá

Dân cư châu Phi phân bố không đồng đều và gia tăng nhanh. Bùng nổ dân số, đại dịch AIDS, xung đột giữa các tộc người và sự can thiệp của nước ngoài là những nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của châu lục này.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Lịch sử và dân cư

a. Sơ lược lịch sử

 • Châu Phi có nền văn minh sông Nile rực rỡ
 • Thế kỉ XVI đến XIX: 125 triệu người da đen châu Phi bị đưa sang châu Mĩ làm nô lệ
 • Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX: gần toàn bộ châu Phi bị chiếm làm thuộc địa.
 • Từ những năm 60 của thế kỉ XX: các nước lần lượt dành độc lập.

b. Dân cư

 • Phân bố rất không đều. Tập trung đông ở nông thôn và các thành phố lớn, thưa thớt nơi hoang mạc và rừng rậm….

2. Bùng nổ sân số và xung đột sắc tộc:

a. Bùng nổ dân số:

 • Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% thế giới
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới > 2,4 %.
 • Nằm ở Trung Phi (Ê-ti-ô-pia, Tan-đa-ni-a, Ni-giê-ri-a..)

b. Xung đột tộc người

 • Sự bùng nổ dân số, xung đột tộc người, đại dịch AIDS và sự can thiệp của nước ngoài là nguyên nhân chủ yếu làm kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội Châu Phi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào hình 29.1 và kiến thức đã học, trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi. Tại sao dân cư châu Phi phân bố không đều?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tìm trên hình 29.1 các thành phố châu Phi có từ 1 triệu dân trở lên. Các thành phố này phân bố chủ yếu ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Tìm trên bản đồ các quốc gia trong bảng số liệu, cho biết:

- Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?

- Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư châu Phi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi


 • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan